Välkommen som medlem i HäRF!

Medlemsavgift 2023

Vi en medlemsavgift som inkluderar tillgång till hela anläggningen vid alla tillfällen då den inte är bokad för träning eller tävling.
Men även ett rent medlemsskap.


Medlemsavgift med anläggningskort
Junior (t.o.m. 18 år)    1100 kronor.
Senior                         1250 kronor
Familj                          1450 kronor

Medlemsavgift utan anläggningskort
Oavsett ålder                500 kronor

Vill man som medlem utan anläggningskort rida på anläggningen får man betala ridhusavgift 100 kr per gång (oavsett fri ridning eller någon form av organiserad träning förutom lagträffar/-träning).
Som medlem utan anläggningskort  kan man lägga till mellanskillnaden för att få anläggningskort, men observera att man inte får tillgodoräkna sig redan erlagda ridhusavgifter.

Anmäl dig via formuläret, även vid förnyelse av medlemsskap.

Sätt in pengarna på bg: 5686-1172. Hästhagens Ryttarförening.
Skriv namn på inbetalningen.

Familjemedlemsskap omfattar endast familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress.
Gällande familjemedlemsskapet ber vi er att inte lägga till familjemedlemmar "bara för att" eftersom vi vi betalar en summa per medlem till ridsportförbundet. Så helst enbart familjemedlemmar som ämnar vara aktiva i föreningen på ett eller annat sätt.


Det är mycket viktigt att du lämnar fullständigt personnummer på samtliga personer i familjemedlemskap eftersom det statliga stödet baseras på antal medlemmar och fullständigt personnummer är en förutsättning för att kunna registreras som fullvärdig medlem. Att man är korrekt registrerad i medlemsregistret är också en förutsättning för att omfattas av gruppförsäkringen som ingår i medlemskapet.

Vid tecknande av medlemskap junior (för person under 18 år) måste namn och kontaktuppgifter till målsman anges.GDPR

När du går med i Hästhagens Ryttarförening så lagras de uppgifter du lämnat i formuläret i vårt medlemsregister. Vi använder oss av medlemsregistret på Idrott Online, som är idrottsrörelsens gemensamma plattform för föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet. Regeringen beslutade 31/8 2018 att fortsatt tillåta Riksidrottsförbundet att använda personnummer när statens stöd ska fördelas till idrottsföreningarna.

Formulärsvaret raderas så snart uppgifterna är inlagda i registret. I januari avregistreras den som inte varit medlem året innan och den som inte varit medlem de senaste två åren raderas slutgiltigt från medlemsregistret (enligt GDPR får man spara uppgifter i medlemsregistret som längst 24 månader efter att medlemskapet avslutats). Om du inte tänker förnya ditt medlemskap och vill ha dina uppgifter raderade tidigare så mejla till Johan Persson, jop-84@hotmail.com.

Vi lämnar inte ut några personuppgifter och det är endast styrelsen som har tillgång till medlemsregistret.

Förutom att finnas i medlemsregistret så kommer ditt namn stå med på listan över medlemmar på hemsidan i syfte att visa vilka som har tillgång till anläggningen (vid familjemedlemskap är det endast namnet på den som skickat in formuläret som står på hemsida). Vill du inte ha ditt namn på hemsidan så skicka ett mejl till Johan Persson, jop-84@hotmail.com.

Registrering av medlemskap!

* Obligatorisk uppgift


  • Personnummer, 12 siffror i formatet ååååmmdd-xxxx.

  • För- och efternamn samt personnummer (12 siffror) på samtliga övriga medlemmar vid tecknande av medlemskap familj. OBS! Mycket viktigt, se i texten GDPR m.m.
  • Ange namn och kontaktuppgifter till målsman för medlem under 18 år då målsman inte själv ingår i själva medlemskapet.