Styrelsen 2022

Ordförande: Johan Persson, jop-84@hotmail.com, 0703-24 48 31
Vice ordförande: Jenny Kuusk, jenkuu@hotmail.com, 0723-14 13 66
Sekreterare: Gisela Holmberg, gisela.holmberg@hotmail.com, 0706-64 74 02
Kassör: Britt-Marie Persson, svenep@telia.com, 0705-54 22 79
Ledamot: Silje Kvalheim, kvalheimsilje@gmail.com, 004792-80 02 80
Ledamot: Emma Hansmar, emma.staaf79@gmail.com, 0793-39 62 26
Ledamot: Eva Sunnanväder, evasunnanvader@gmail.com, 0702-87 54 67
Ledamot: Pauline Jensen, paulineyrsa@hotmail.com, 0707-59 54 94
Ledamot: Josefin Olsson, Josefineemolsson@gmail.com, 0707-32 09 94
Suppleant: Erik Östberg, erikostberg50@gmail.com, 0706-35 40 83
Suppleant: Jenny Nilsson, jenny@droskan.one, 0709-70 36 64
Suppleant: Alexandra Lorich, alexandra@lorich.se, 0702-76 65 74


                

Nästa styrelsemöte:

15/5 19.00

Idéer? Synpunkter? Kritik?

Maila eller ring någon i styrelsen så tar vi upp det på nästkommande möte.