Historia

Maud von Rosen under OS 1972 Maud von Rosen under OS 1972

I början av 70-talet bodde en duktig dressyrryttare, Maud von Rosen, på Hästhagens Gård mellan Stockamöllan och Stehag. Maud tävlade på hög nivå och var bl a med i laget som tog brons i dressyr på OS i Munchen 1972. Till vardags höll hon bl a undervisning hemma på gården.

Annette Iacobaeus (då Franzen) tog över Hästhagens Gård och startade ridskola. Tillsammans med Wilhelm Sonesson startade hon Hästhagens Ridklubb. 

En vinter i slutet av 70-talet då det  föll mycket snö så rasade ridhuset på Hästhagens Gård. Detta gjorde att man inte längre hade någonstans att träna och verksamheten låg nere under något år.

I början av 80-talet tog det dock fart igen. Hela verksamheten flyttades och ett tält restes på den plats där anläggningen ligger idag. På 80-talet ändrades också namnet från Hästhagens Ridklubb till Hästhagens Ryttarförening.

Medlemsantalet ökade stadigt och det blev med tiden trångt i tältet. Det beslutades att ett riktigt ridhus skulle byggas. 1990 togs det första spadtaget och ett år senare stod det nya ridhuset färdigt, samma ridhus som vi idag har stor glädje av på anläggningen i Billinge.

Hästhagens Ryttarförening är endast för privatryttare, ingen ridskoleverksamhet bedrivs. I dag har föreningen ca 150 medlemmar.