Regler för lagtävlan

Lagdeltagarens ansvar                                                                                                                                                                           
● Delta i alla omgångar, om inget annat överenskommits i samband med laguttagningen.
● Meddela lagledaren i så god tid som möjligt om förhinder att delta uppstår.
● Att vara väl tränad för uppgiften och vara med på lagets ev. gemensamma träningar.
● Anmäla sig till klassen.
● Vara på tävlingsplatsen i god tid. 
● Uppträda trevligt mot alla och vara en värdig representant för klubben.
● Att om dagsformen inte är bra själv kunna avstå sin plats till en reserv, om sådan finns på plats.
● Ha kul!

Lagledarens ansvar
​​
● Anmäla laget.
● Se till att vara uppdaterad om regler och övrig information om tävlingen.
● Hålla kontakt med alla lagdeltagare och vidarebefordra information.
● Se till att alla lagdeltagare känner sig välkomna och delaktiga på samma villkor.
● Ha kul!