Medlemmar 2020!

Här kommer alla medlemmar som har erlagt avgift och därmed har rätt att nyttja anläggningen 2020 att publiceras.

  1. Fam xxxx
  2. Fam xxx

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Emilia Ekstrand Bengtsson 
  2. xxx