Medlemmar 2019!

Här kommer alla medlemmar som har erlagt avgift och därmed har rätt att nyttja anläggningen 2019 att publiceras.

1. Maja Bergman
2. Caroline Persson
3.