Välkommen som medlem i HäRF!

Ett medlemskap i Hästhagens Ryttarförening 2021 kostar:

Junior (t o m 18 år)      1000 kronor.

Senior                          1150 kronor.

Familj                           1250 kronor.
 

Priserna gäller för helår (kalenderår) och inkluderar användning av anläggningen vid alla tillfällen då den inte är bokad för träning eller tävling. Svenska Ridsportförbundets medlemstidning Häst och ryttare ingår också i medlemskapet.

Familjemedlemskap omfattar endast familjemedlemmar boende (folkbokförda) på samma adress.


Anmäl dig via formuläret, även vid förnyelse av medlemskap.

Sätt in pengarna på bg 5686-1172. Hästhagens Ryttarförening. Skriv namn på inbetalningen.


GDPR

När du går med i Hästhagens Ryttarförening så lagras de uppgifter du lämnat i formuläret i vårt medlemsregister. Vi använder oss av medlemsregistret på Idrott Online, som är idrottsrörelsens gemensamma plattform för föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet. Regeringen beslutade 31/8 2018 att fortsatt tillåta Riksidrottsförbundet att använda personnummer när statens stöd ska fördelas till idrottsföreningarna.

Det är mycket viktigt att du lämnar fullständigt personnummer på samtliga personer i familjemedlemskap eftersom det statliga stödet baseras på antal medlemmar och fullständigt personnummer är en förutsättning för att kunna registreras som fullvärdig medlem.

Vid medlemskap junior så måste du ange namn och kontaktuppgifter till målsman

Formulärsvaret raderas så snart uppgifterna är inlagda i registret. I januari avregistreras den som inte varit medlem året innan och den som inte varit medlem de senaste två åren raderas slutgiltigt från medlemsregistret (enligt GDPR får man spara uppgifter i medlemsregistret som längst 24 månader efter att medlemskapet avslutats). Om du inte tänker förnya ditt medlemskap och vill ha dina uppgifter raderade tidigare så mejla till harf@winsgard.com.

Vi lämnar inte ut några personuppgifter och det är endast styrelsen som har tillgång till medlemsregistret.

Förutom att finnas i medlemsregistret så kommer ditt namn stå med på listan över medlemmar på hemsidan i syfte att visa vilka som har tillgång till anläggningen.

Registrering av medlemskap!

* Obligatorisk uppgift


  • Personnummer, 12 siffror i formatet ååååmmdd-xxxx.

  • För- och efternamn samt personnummer (12 siffror) på samtliga medlemmar vid tecknande av medlemskap familj. Obs! Mycket viktigt, en förutsättning för att omfattas av gruppförsäkringen är att man är registrerad som medlem.
  • Ange namn och kontaktuppgifter till målsman