Välkommen som medlem i HäRF!

Medlemsavgift 2022

Vi provar att göra en ändring i medlemsavgiften och har två olika avgifter nästa år. En som, precis som tidigare, inkluderar tillgång till hela anläggningen vid alla tillfällen då den inte är bokad för träning eller tävling.

Familjemedlemskap omfattar endast familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress.

Junior (t.o.m. 18 år)    1100 kronor.
Senior                         1250 kronor
Familj                          1450 kronor

Vi erbjuder också ett rent medlemskap, utan tillgång till anläggningen. Då får man betala ridhusavgift per gång om man vill vara med på träning eller hoppa på stora utebanan på sommaren t.ex. Om man betalat endast medlemskap så kan man lägga till mellanskillnaden upp till medlemskap inkl. tillgång till anläggningen under året, men observera att man inte får tillgodoräkna sig redan erlagda ridhusavgifter.

Medlemsavgift utan tillgång till anläggningen: 500 kr per person
(oavsett ålder).

Om man betalar medlemsavgift inkl. anläggningskort för 2022 efter 1 oktober så får man nyttja anläggningen året ut men räknas inte som medlem 2021.

Anmäl dig via formuläret, även vid förnyelse av medlemskap.

Sätt in pengarna på bg 5686-1172. Hästhagens Ryttarförening. Skriv namn på inbetalningen.GDPR m.m.

När du går med i Hästhagens Ryttarförening så lagras de uppgifter du lämnat i formuläret i vårt medlemsregister. Vi använder oss av medlemsregistret på Idrott Online, som är idrottsrörelsens gemensamma plattform för föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet. Regeringen beslutade 31/8 2018 att fortsatt tillåta Riksidrottsförbundet att använda personnummer när statens stöd ska fördelas till idrottsföreningarna.

Det är mycket viktigt att du lämnar fullständigt personnummer på samtliga personer i familjemedlemskap eftersom det statliga stödet baseras på antal medlemmar och fullständigt personnummer är en förutsättning för att kunna registreras som fullvärdig medlem. Att man är korrekt registrerad i medlemsregistret är också en förutsättning för att omfattas av gruppförsäkringen som ingår i medlemskapet.

Vid tecknande av medlemskap junior (för person under 18 år) måste namn och kontaktuppgifter till målsman anges.

Formulärsvaret raderas så snart uppgifterna är inlagda i registret. I januari avregistreras den som inte varit medlem året innan och den som inte varit medlem de senaste två åren raderas slutgiltigt från medlemsregistret (enligt GDPR får man spara uppgifter i medlemsregistret som längst 24 månader efter att medlemskapet avslutats). Om du inte tänker förnya ditt medlemskap och vill ha dina uppgifter raderade tidigare så mejla till harf@winsgard.com.

Vi lämnar inte ut några personuppgifter och det är endast styrelsen som har tillgång till medlemsregistret.

Förutom att finnas i medlemsregistret så kommer ditt namn stå med på listan över medlemmar på hemsidan i syfte att visa vilka som har tillgång till anläggningen.

Registrering av medlemskap!

* Obligatorisk uppgift


  • Personnummer, 12 siffror i formatet ååååmmdd-xxxx.

  • För- och efternamn samt personnummer (12 siffror) på samtliga övriga medlemmar vid tecknande av medlemskap familj. OBS! Mycket viktigt, se i texten GDPR m.m.
  • Ange namn och kontaktuppgifter till målsman för medlem under 18 år då målsman inte själv ingår i själva medlemskapet.