Styrelsen 2019

Ordförande: Jenny Kuusk jenny   0723-141366
Vice ordförande: Marie Fransson marie  0705-494503
Sekreterare: Johanna Lindgren johanna
Kassör: Britt-Marie Persson britt-marie 0705-542279
Ledamot: Malin Holmkvist malin 0705-897485
Ledamot: Torsten Nilsson torsten 0705-300117
Ledamot: Anja Sauhula anja 0733-501648
Ledamot: Caisa Rydsten caisa
Ledamot: Åsa Winsgård åsa
Suppleant: Silje Kvalheim silje +4792800280
Suppleant: Eva Sunnanväder eva 0702-875467
Suppleant: Natalie Jara Charomar natalie 0735-504753
Ungdomssektionen kontakt: Wida Tornberg


                

Nästa styrelsemöte:

Årsmötet 1 mars 2020 kl. 18.00

Ideér? Synpunkter? Kritik?

Maila eller ring någon i styrelsen så tar vi upp det på nästkommande möte.