Styrelsen 2020

Ordförande: Åsa Winsgård Åsa 0706-52 73 58
Vice ordförande: Kristina Söderman Davis
Sekreterare: Anna Rosén Anna 0739-15 30 00
Kassör: Britt-Marie Persson Britt-Marie 0705-54 22 79
Ledamot: Gisela Holmberg
Ledamot: Åsa Kryger Cardinali
Ledamot: Silje Kvalheim Silje 004792-80 02 80
Ledamot: Jonna Magnusson Jonna 0731-41 90 60
Ledamot: Boel Dahlskog Boel 0706-22 04 16
Ledamot: Johan Persson Johan
Ledamot: Pauline Jensen Pauline 0707-59 54 94
Suppleant: Therés Winsgård Therés 0725-86 35 00
Suppleant: Eva Sunnanväder Eva 0702-87 54 67
Suppleant: Lina Persson Lina 0739-23 68 16

                

Nästa styrelsemöte:

Årsmöte 13 februari 2022

Idéer? Synpunkter? Kritik?

Maila eller ring någon i styrelsen så tar vi upp det på nästkommande möte.