Styrelsen 2018

Ordförande: Jenny Christensen jenny   0723-141366
Vice ordförande: Marie Fransson marie  0705-494503
Sekreterare: Johanna Lindgren johanna
Kassör: Britt-Marie Persson britt-marie 0705-542279
Ledamot: Veronica Ermanbrinks veronika 0734-020114
Ledamot: Torsten Nilsson torsten 0705-300117
Ledamot: Anja Sauhula anja 0733-501648
Ledamot: Sara Käck
Suppleant: Johanna Rappe
Suppleant: Michelle Ottesen Syrjäläinen michelle 0762-225211
Suppleant: Eva Sunnanväder eva 0702-875467
Suppleant: Eva-Marie Larsson eva-marie 0768-582919
Ungdomssektionen: Wida Tornberg


                

Nästa styrelsemöte:

Årsmöte 24/2 2019 kl. 18.00

Ideér? Synpunkter? Kritik?

Maila eller ring någon i styrelsen så tar vi upp det på nästkommande möte.