Dressyrkommittén!

Vi diskuterar hur vi kan utveckla Hästhagens dressyrtävlingar m.m. 
Fler medlemmar är välkomna i gruppen! 
 
Våra möten i korthet: 
Möte nr 1
1/7 19.00 Härf
Alla intresserade möttes och vi pratade lite om vad vi vill framöver. Framför allt gällande Öresundsspelen.
Möte nr 2 20/8 19.00 Härf 
Christel Wiberg som varit otroligt hjälpsam genom åren i Öresundsspelen bjöds in för att vi skulle diskutera våra tankar från föregående möte. 
Möte nr 3 äger rum under SM i HBG den 2/11-2019 kl.11.00
Samling på Härf kl. 10.00 för samåkning!
Vi träffade där Annica Lund som är nationell samordnare dressyr, paradressyr, working equitation för häst och ponny, jobbar även med TR -frågor, tävlingstermin/propositionshantering dressyr, para, WE häst/ponny, allsvenskor dressyr häst/ponny, ponnydressyrallsvenskan. 
Hon var väldigt positiv till vår dressyrtävling för ponny samt vårt initiativ att vilja utveckla vår tävling/förening. 
Möte 4 7/1-2020 kl. 19.00

Medlemmar!

* Marie Fransson
* Sofia Lindblad
* Kari Lawe
* Britt-Marie Persson
* Jenny Christensen
* Elisabeth Rappe
* Åsa Winsgård

Fler är såklart välkomna!